Historik

Idén om att anlägga en Folkpark i Söderbärke diskuterades första gången vid årsmötet 1909. Frågan föll dock vid detta tillfälle. 1915 återupptogs ärendet, då utifrån ett förslag att förvärva eller hyra ett område på Hökbacken där en dansbana redan fanns.

Förhandlingar upptogs med markägaren, som dock inte ville hyra ut för mer än ett år i taget och på villkor ”att om bråk skulle förekomma, skulle kontraktet anses brutet”. Detta var villkor som inte kunde accepteras, varför andra möjligheter söktes och vid ett extra föreningsmöte den 13 maj 1915 föreslås styrelsen att tomt köpes i Kyrkbyn av Thure Jernberg för 2.200:-. Förslaget antogs av föreningsmötet, som även beslöt att en danspaviljong omedelbart skulle byggas för att om möjligt vara klar till midsommardansen. Så skedde också.

Midsommaraftonen 1915 invigdes danspaviljongen i Söderbärke. Paviljongen var av den traditionella typen; åttakantig dansbana med kupoltak och öppna sidor. Servering med kök inreddes under musikestraden med uteservering runt omkring.

Under årens lopp tillkom sedan kiosker för bl.a. skjutbana, konditoriförsäljning och tombolor. Även planteringar anlades. Det skedde inga större förändringar i parken förrän 1970, då en ny större dansbana byggdes jämte en ny serveringsbyggnad. Därefter följde år för år nya investeringar i form av entrébyggnad, tombolakiosker, utbyggnad av småbåtshamnen, planteringar mm.

1971 utsågs Söderbärkeparken till ”Årets folkpark”. Vid den tiden började också beteckningen ”Pärlan vid Barken” att användas i annonser och annan reklam.

 

Kommentarer inaktiverade.